Liefde maakt blind

Gepubliceerd op 9 mei 2023 om 16:39

liefde maakt blind

Het komt helaas maar al te vaak voor dat mensen te maken krijgen met partnergeweld. Dit is een vorm van huiselijk geweld waarbij de dader geweld gebruikt tegen zijn of haar partner. Partnergeweld kan fysiek, seksueel of psychologisch van aard zijn en kan enorme gevolgen hebben voor zowel het slachtoffer als de dader.

 

Een van de redenen waarom partnergeweld soms niet wordt gerapporteerd of aangegeven bij de politie, is het idee dat "liefde blind maakt". Dit betekent dat mensen soms te lang bij een gewelddadige partner blijven omdat ze denken dat ze van hen houden of omdat ze geloven dat de dader kan veranderen. In dit artikel bespreken we hoe deze ideeën bijdragen aan het in stand houden van partnergeweld, en hoe we als samenleving kunnen werken aan het voorkomen en bestrijden van partnergeweld.

Liefde maakt blind

Liefde maakt blind is een uitdrukking die vaak wordt gebruikt om aan te geven dat mensen soms niet zien wat er voor hun neus gebeurt als ze verliefd zijn. Het kan betekenen dat mensen de slechte kanten van hun partner niet willen zien, of dat ze excuses verzinnen voor gedrag dat eigenlijk onacceptabel is.

 

Dit kan leiden tot situaties waarin mensen te lang bij een gewelddadige partner blijven, omdat ze denken dat ze van hen houden of omdat ze denken dat de dader kan veranderen. Het idee dat liefde blind maakt is echter een mythe. Het is niet zo dat mensen die verliefd zijn geen oog hebben voor de realiteit, maar het is wel zo dat mensen soms hun gevoelens laten bepalen door hun emoties in plaats van door hun verstand.

verschillende vormen van partnergweld

Partnergeweld kan vele vormen aannemen, van fysiek geweld tot psychologisch geweld en seksueel geweld. Fysiek geweld omvat bijvoorbeeld slaan, schoppen, duwen, trekken aan haren, het gebruiken van wapens, en het ontnemen van vrijheid.

Psychologisch geweld omvat bijvoorbeeld dreigen, vernederen, isoleren, controleren, en stalken.

Seksueel geweld omvat bijvoorbeeld aanranding en verkrachting. Al deze vormen van partnergeweld zijn onacceptabel en kunnen leiden tot ernstige fysieke en emotionele gevolgen voor het slachtoffer.

waarom blijf je bij een gewelddadige partner

Een van de redenen waarom mensen soms te lang bij een gewelddadige partner blijven, is omdat ze denken dat ze van hen houden. Dit kan vooral het geval zijn als de relatie al langere tijd bestaat, als er kinderen bij betrokken zijn, of als het slachtoffer afhankelijk is van de dader (bijvoorbeeld financieel). 

 

Het is belangrijk om te begrijpen dat liefde niet betekent dat je het gedrag van je partner moet accepteren, zeker niet als dat gedrag gewelddadig is. In feite kan gewelddadig gedrag nooit worden getolereerd in een gezonde relatie. Het kan ook zijn dat het slachtoffer denkt dat de dader kan veranderen en dat ze daarom bij hen moeten blijven. Hoewel het waar is dat sommige daders kunnen veranderen, is het belangrijk om te onthouden dat het slachtoffer nooit de verantwoordelijkheid heeft om hun dader te veranderen of te "redden". De dader moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en de noodzakelijke stappen zetten om te veranderen.

waarom zijn er weinig meldingen van partnergeweld?

Een van de redenen waarom partnergeweld soms niet wordt gerapporteerd, is omdat slachtoffers bang zijn voor de gevolgen van hun melding. Ze kunnen bang zijn voor represailles van de dader, of ze kunnen zich zorgen maken over de sociale gevolgen van hun acties. Dit kan leiden tot een gevoel van isolatie en angst voor het slachtoffer, waardoor ze minder snel hulp zoeken.

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat het melden van partnergeweld de beste manier is om het te stoppen. Er zijn veel hulpbronnen beschikbaar voor slachtoffers van partnergeweld, waaronder huisartsen, hulporganisaties, politie en hulpverleners. Als je denkt dat je te maken hebt met partnergeweld, aarzel dan niet om hulp te zoeken.

voorkomen en samenwerken

Om partnergeweld te voorkomen en te bestrijden, moeten we als samenleving onze inspanningen richten op het veranderen van de houding ten opzichte van geweld en het verstrekken van hulpbronnen voor slachtoffers. Dit kan onder meer betekenen dat er meer aandacht moet worden besteed aan het onderwijs over partnergeweld en de gevolgen daarvan. Het kan ook betekenen dat er meer middelen moeten worden vrijgemaakt voor hulporganisaties en andere hulpbronnen voor slachtoffers van partnergeweld.

 

Een ander belangrijk aspect van het bestrijden van partnergeweld is het creëren van veilige ruimtes voor slachtoffers om hulp te zoeken en steun te vinden. Dit kan onder meer betekenen dat er meer opvanghuizen moeten worden gebouwd waar slachtoffers tijdelijk kunnen verblijven. Het kan ook betekenen dat er meer online platforms moeten worden gecreëerd waar slachtoffers anoniem kunnen praten over hun ervaringen en steun kunnen vinden bij anderen die vergelijkbare situaties hebben meegemaakt.

 

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat partnergeweld een ernstig probleem is dat grote gevolgen kan hebben voor iemands leven en welzijn. Het is belangrijk dat we als samenleving erkennen dat partnergeweld nooit acceptabel is en dat we ons inzetten om deze vorm van geweld te voorkomen en te bestrijden. Als we dit doen, kunnen we samenwerken om een wereld te creëren waarin iedereen veilig is en vrij van geweld en misbruik.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.